Het evangelie van de groeiknuffel

Jezus heeft in de vorige weken al verteld dat wij als mensen veel van elkaar moeten houden. Jezus heeft ook gezegd dat de heilige Geest van God op aarde zal zijn, als Hij naar zijn Vader in de hemel is. Die Geest wil ons helpen als we het moeilijk hebben. Hij wil ons troosten als we verdrietig zijn.

Maar Jezus wil nog meer vertellen. Wij horen dat in zijn gebed van vandaag. Jezus bidt en droomt van een groeiknuffel.

Gebed over de groeiknuffel
Jezus vertelt aan zijn Vader, God in de hemel, dat Hij aan de mensen over God verteld heeft. Jezus heeft hun de liefde laten voelen die van God naar de mensen toegaat. En Hij vraagt zijn Vader in de hemel goed voor de mensen te zorgen, als Jezus niet meer op aarde is.

Jezus maakt zich zorgen om de mensen. Het liefst zou Hij willen dat alle mensen elkaar een knuffel gaven! En dat de mensen dan zouden voelen dat God de Vader en Jezus zelf ook meedoen in die knuffel. En dat ze zo steeds meer met elkaar verbonden raken.

Een groeiknuffel! God de Vader, zijn Zoon Jezus en alle mensen op aarde: samen één. Dat ze elkaar even heel goed zouden vasthouden. Want dan pas voel je dat je allemaal bij elkaar hoort, dat je allemaal één bent. Dan voel je heel diep dat het niet uitmaakt wie je bent of hoe je bent, uit welk land je komt, welke kleur je hebt. Dan weet je ineens dat alle mensen bij elkaar horen. Jezus bidt dat alle mensen op de hele wereld zo groeien tot één grote familie. Want Hij weet dat God van alle mensen houdt.

Terwijl Hij bidt, vertelt Jezus zo zijn droom voor alle mensen aan zijn Vader.

Joh. 17, 20-26


Over het evangelie: bidden
Vandaag bidden we met Jezus mee in het evangelie. Bidden is praten met God. In een gebed kun je Gods hulp vragen voor jezelf of een ander. Je kunt bidden voor nieuwe priesters, of voor vrede tussen mensen. Ook kun je in een gebed God danken voor de mooie dag, voor vader en moeder, voor je gezondheid, voor het eten op tafel. Of je kunt God vertellen dat je spijt hebt over dingen die je verkeerd hebt gedaan.

Je kunt zelf een gebedje maken. Maar je kunt ook gebeden van anderen bidden. Het mooiste gebed leren we van Jezus. Dat is het Onze Vader.

In dit evangelie bidt Jezus tot Zijn Vader. In Zijn gebed denkt Hij aan Zijn vrienden, de apostelen. En aan alle mensen die van God houden. Een priester lijkt op Jezus. Hij bidt in de Mis ook voor andere mensen: zieke en eenzame mensen, gezinnen. Hij bidt voor de problemen in de wereld. Hij vraagt God de mensen zoveel mogelijk te helpen.

 

Gebed
Heer,
ik bid U
laat mij bidden
geef mij de juiste woorden
om u te benaderen.
Geef mij de moed
open en eerlijk
en van binnenuit
met U te spreken.
Laat mij dan de warmte voelen
van een gebed.

Uit, Toon Hermans, Gebedenboekje


Puzzelen bij het evangelie

Jezus heeft op de laatste avond vóór Zijn dood al voor ons gebeden. Ontcijfer de woorden van Jezus in de puzzel die je hieronder kunt downloaden.

Puzzelen bij het Evangelie