De laatste dagen van de Goede Week

Witte Donderdag
Op Witte Donderdag breekt Jezus het brood en deelt hij de beker wijn met zijn leerlingen: hun laatste avondmaal samen. Ik geef mijn leven voor mijn vrienden en dit is er het teken van: dit brood is mijn lichaam, gebroken voor jullie. Telkens als jullie dit in de toekomst doen, doe dit dan ter gedachtenis aan mij.
Jezus geeft ons op Wittte Donderdag dus de eucharistie. In elke H. Mis herhaalt de priester de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal. Hij doet wat Jezus daarbij deed: het brood breken en brood en wijn delen. 

 

Voetwassing
Jezus wast op Witte Donderdag ook de voeten van zijn leerlingen, alsof Hij een dienstknecht is.

Dat is een teken van liefde. Hij zegt als het ware tegen ons: kijk naar wat ik doe, stel je dienstbaar op en help mensen die jouw hulp kunnen gebruiken. 

Goede Vrijdag
Wij herdenken het lijden en sterven van Jezus. Hij werd voor ons met doornen gekroond en met twee moordenaars gekruisigd op de berg Golgotha.

Op Goede Vrijdag horen we wat er gebeurt als Jezus met het kruis op zijn schouders op weg is naar Golgotha. 


Gebedje
Lieve Jezus,
Wij kunnen haast niet begrijpen
waarom u zo moest lijden,
waarom u moest sterven aan een kruis.
Uit liefde heeft u dat gedaan.
U heeft goedgemaakt
wat wij mensen verkeerd doen.
Dank u wel voor deze goede vrijdag.
Dank u, Jezus.
Amen.

 

Stille Zaterdag
Jezus' lichaam is gebalsemd en ligt, gewikkeld in doeken, in het graf. Er ligt een zware steen voor. 

Er is op deze dag geen eucharistieviering. We wachten op wat er gaat gebeuren: de verrijzenis van Jezus met Pasen.