Sint Anna

H. Anna Willibrorduskerk

 

Sint Anna is Anna van Jeruzalem, de moeder van Maria. Over haar is historisch niets bekend.
Het beeld van St. Anna staat in het middenschip aan de noordzijde tegen de eerste pilaar vanaf het priesterkoor gezien. Ze is afgebeeld terwijl ze haar kind, Maria, onderwijst.

Volgens de legende is Anna de moeder van Maria, Jezus' moeder. Zij is gehuwd met Joachim. Het zijn vrome Joden. Bij alle grote feesten gaat Joachim naar de tempel om een offer op te dragen. Het is verdrietig dat ze geen kinderen hebben. Herhaaldelijk hebben ze God erom gesmeekt. Ze beloven dat ze het kind aan God zullen toewijden. Intussen zijn ze al oud.     Lees verder...

Cultuur
Vooral in de middeleeuwen is Sint Anna heel populair. Dat moge blijken uit de vele bedevaartplaatsen in Europa en de rest van de wereld. Verder zijn er talrijke kerken, kapellen en andere instituten aan haar gewijd. Veel middeleeuwse steden hebben een (Sint-)Annastraat.
In vroeger tijden gold voor meisjes: 'Naar Sint-Anneken gaat men om een manneken'.

Patronaten
Sint Anna is o.a. beschermheilige van echtparen, aanstaande moeders, vrouwen die moeilijk zwanger raken, bakers, voedsters, huismoeders en weduwen.

Kunst
Sint Anna wordt afgebeeld