Vormselvoorbereiding bij Peerke Donders

Op zaterdag 7 oktober vertrekken de vormelingen naar Tilburg om zich bij Peerke Donders voor te bereiden op hun vormsel. De middag staat in het teken van de 'sacramenten' en de 'werken van barmhartigheid'. Best spannend zo’n middag: wie zijn er allemaal en wat kunnen we verwachten?

Het is guur buiten maar de vrijwilligster ontvangt ons hartelijk en weet het spreekwoordelijke ijs al snel te breken. Zij vertelt in het kort wat we vanmiddag zoal gaan zien, horen en doen. In het kort stelt ze Peerke Donders aan ons voor. Gedurende de middag komen we nog veel meer over hem te weten.

 

Sacramenten
We starten in het geboortehuis van Peerke. een klein wevershuisje. Met een beetje passen en meten kunnen de pastoor en de jongeren allemaal in de ruimte, die woonkamer, keuken en slaapkamer in een was. Nadat de werkboeken zijn uitgedeeld vertelt pastoor Barberien wat Peerke bezielde; dat hij christen was en probeerde te leven zoals Jezus. In het verhaal van de pastoor kunnen we de zeven sacramenten herkennen. We proberen ze allemaal te ontdekken en staan uitgebreid stil bij het sacrament van het Vormsel.

Peerke
We vervolgen onze weg via het Peerke Donderspark naar het paviljoen. In het museum voor naastenliefde vertelt de vrijwilligster ons over Peerkes leven en werk. Hoe hij opgroeide in een arbeidersgezin en voorbestemd was om thuiswever te worden, maar hoe hij zelf naar wegen zocht om zijn droom - priester worden - te verwezenlijken. Hoe hard hij ervoor moest knokken en wat een doorzetter hij was. En hoe hij uiteindelijke als missionaris ging werken bij de melaatsen in Suriname. Werk dat niemand anders wilde doen.

Enkele jaren geleden - rond de zaligverklaring van Peerke - is er een film gemaakt over zijn leven en werk. Een jongen in de leeftijd van onze jongeren had het spoor van Peerke gevolgd. Hij stelde zich vragen die onze jongeren zich ook zouden stellen.

 

Barmhartigheid
We hebben inmiddels veel gehoord over het werk van Peerke. De pastoor vertelt nog dat Peerke barmhartig was; dat hij met zijn hart vol liefde mensen wilde helpen. We hebben het er met elkaar over hoe je mensen kunt helpen.

Zo komt het gesprek op de werken van barmhartigheid. We proberen onder woorden te brengen hoe je barmhartig kunt zijn. De broodfiets van pater Poels, ook in het paviljoen te zien, brengt duidelijk in beeld wat het wil zeggen, ‘de hongerigen spijzen’...

 

Kruisweg
Dan is het tijd voor de kruisweg. De staties met levensgrote beelden staan mooi opgesteld in het park. Al bij de tweede statie begint het flink te regenen. Snel lopen we alle staties langs om onderdak te zoeken in de kapel.
Gelukkig staat er van iedere statie een afbeelding in het werkboek, zodat we de kruisweg toch kunnen afmaken. Over de vraag welke werken van barmhartigheid we in de kruisweg kunnen terugvinden, mogen we ons thuis nog eens buigen…

De verloren zoon
Daarna lezen we het verhaal van De verloren zoon, de barmhartige vader en de jaloerse broer. Aan de hand van een aantal vragen proberen we erachter te komen wie er wel of niet barmhartig is.

Peerke Dondersput
Tot slot nemen we nog een kijkje bij de Peerke Dondersput. Het water zou een geneeskrachtige werking hebben... Een van ons probeert water op te pompen maar dat valt nog niet mee. Omdat het weer gaat regenen laten we de put voor wat hij is. We zoeken een plekje om te schuilen en al snel zijn de eerste ouders er om hun kinderen op te halen.

Ondanks het gure weer kunnen we terugkijken op een geslaagde middag. Onze vormelingen hebben genoeg nieuwe dingen gehoord en gezien om op hun levensweg barmhartige mensen te worden…