Venerabele Gilde

De officiële naam van de Venerabele Gilde luidt: Gilde van het Venerabel Sacrament. De gilde is opgericht in 1614 en heeft sindsdien zonder onderbreking bestaan. Lid zijn van de gilde betekent een waardevolle traditie in stand houden: de verering van het sacrament van de Eucharistie en het 'vieren' van de broederschap.

Doel

De gilde stelt zich ten doel: 

Belangrijkste activiteiten

Voor de teerdag en de bijeenkomsten over geloofs- en levensvragen zijn in de regel ook de partners van de gildebroeders uitgenodigd.

Leden

Sinds 2004 is de gilde een vereniging naar burgerlijk recht (en dus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel). Momenteel kent ze 15 leden, allen mannen, in de leeftijd van 45 tot 92 jaar.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Parochianen kunnen door de huidige leden voorgedragen worden aan de algemene vergadering voor het lidmaatschap. De kandidaten geven antwoord op de vraag van het bestuur of ze bereid zijn de voordracht te aanvaarden.

Contactpersoon

Franc Boer, deken-schrijver
Haverakker 7, 5081 ML Hilvarenbeek
E-mail: francboer7@gmail.com