Van Harte

Bezoekgroep ‘Van Harte’

Is al vele jaren actief in alle dorpskernen van Hilvarenbeek.
De Norbertusparochie wil behalve een biddende en vierende ook een meelevende kerk zijn. De werkgroep ‘Van Harte’ geeft namens de parochie aan deze pastorale zorg handen en voeten. Ze wil kwetsbare mensen, met name ouderen, zieken en zij die even uit de running zijn, met een bezoekje of een attentie nabij zijn.

 Activiteiten:

Alleen mensen van wie bekend is dat ze dat op prijs stellen, worden door iemand van Van Harte bezocht en kunnen erop vertrouwen dat het gesprek binnen kamers blijft. Kent u iemand die voor een bezoekje en/of een attentie in aanmerking komt, neem dan contact op met de leidster van de werkgroep, Mariëlle Spieringhs.

Ter bezinning

Komen de leden van ‘Van Harte’ regelmatig samen om elkaar te inspireren en te bemoedigen of rond een thema met elkaar in gesprek te gaan.

Informatie

Wie meer informatie wil, kan mailen naar of bellen met de leidster van de werkgroep, Mariëlle Spieringhs.
E-mail: maspieringhs@live.nl    
Telefoon: 06-10692068 of (013) 5904230.

rode roos van harte