Uitspraken van en anekdotes over Theresia van Avila

Enkele beroemde uitspraken van Theresia van Avila zijn:

Anekdotes
Ze was een keer uitgenodigd bij de rijke weldoener Miguel de Marabès. Op het menu stond patrijs, ook toen een uiterst verfijnde en luxueuze spijs. Eén van de dienstmeisjes hield moeder Teresa de hele tijd in de gaten. Toen ze zich niet langer kon bedwingen, zei ze met iets van afkeuring in haar stem:
"Goh, dat een kloostervrouw als u mee-eet van zo'n rijke schotel!" Waarop Teresa antwoordde: "Luister, mijn kind: als men je patrijs voorzet, eet dan patrijs; en als het de tijd van vasten is, houd je dan aan de vasten."

Toen een edelman haar eens vol bewondering zei dat hij in haar een groot heilige zag, moet ze geantwoord hebben: 'Maar u houdt uw mond erover. Want u weet precies hoe het gaat als ze je een groot heilige vinden. Ze gaan wel met je botten slepen, maar ze hebben geen enkele boodschap aan wat je ze voorhoudt.'