Tomáš Halík: Geduld met God

Onze Nederlandse kerkprovincie glijdt weg in de afgrond van een tweede polarisatiegolf, waarbij we voor de keuze gesteld worden of we voor of tegen een 'heilige restkerk´ zijn. Jong en oud zijn het er met elkaar over eens dat het geloof wegebt naarmate de vloedgolf van de secularisatie de maatschappij overspoelt. Kan de kerk de zogenaamde ´randkerkelijken´ en ongelovigen negeren als deden zij er niet toe?

Tomáš Halík (1948), priester, theoloog, filosoof, psycholoog en hoogleraar filosofie en sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag wijst ons op een derde weg tussen een restauratieve neo-orthodoxe kerk en een kerk die slechts een flauw afkooksel is van wat ooit katholiek heette. Volgens hem kun je het atheïsme en het secularisme recht in de ogen zien en een brug slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en een atheïstische levensvisie.

Om die brug te kunnen slaan, neemt hij Zacheüs in de vijgeboom als uitgangspunt van zijn boeiend en toegankelijk discours. Op verrassende wijze neemt hij de lezer mee, waardoor deze met nieuwe ogen gaat kijken naar de problematiek van de secularisatie en kansen gaat ontdekken om de zogenaamde rand- en onkerkelijken van harte nabij te zijn in hun zoeken en vragen. Een boek dat - voor kerkelijk leidinggevenden én voor om-de-toekomst-bezorgde gelovigen - meer dan de moeite waard is eens te lezen.

Steven Barberien

Van de redactie

Tomáš Halík ontving voor Geduld met God de Europese prijs voor het beste theologische boek 2011. Het werk van deze intellectueel en pastoraal begaafde auteur is nu voor het eerst toegankelijk in het Nederlands. Dr. Wim Dekker (IZB) vertelt over Tomas Halik en zijn boek. Zie https://www.youtube.com/watch?v=b9l9VXLREGg

Het in ontvangst nemen van de Templeton Price in 2014 was voor Tomáš Halík aanleiding enkele belangrijke theologische vragen in  aan de orde te stellen en te beantwoorden. Zie https://www.youtube.com/watch?v=aMu5nNNWksY

1. Ieder menselijk wezen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom heeft ieder mens ook recht op bescherming van zijn menselijke waardigheid en op ontplooiing van zijn mogelijkheden. Hoe kunnen we dat verwezenlijken?
2. Hoe kunnen we als gelovigen een brug slaan tussen geloof en atheïsme?
3. Waarom is het voor mensen zo moeilijk om in het eeuwig leven te geloven?
4. Toont het kwaad in de wereld niet aan dat er geen God bestaat?
5. Is God het antwoord of is Hij eerder een vraag?