Tomáš Halík, Raak de wonden aan


Ondertitel: over niet zien en toch geloven, 
2018, 180 blz., ISBN 978 90 239 5417 0

Het evangelieverhaal van de 'ongelovige Thomas' is wijdbekend. Na de verrijzenis van Jezus is Thomas er niet bij wanneer de Heer aan zijn leerlingen verschijnt. En Thomas moet door de anderen bijgepraat worden over wat er gebeurd is. Echter, Hij kan het niet geloven, Hij moet en zal ‘bewijzen’ hebben en verlangt ernaar de kruiswonden van Jezus aan te raken voor hij kan geloven dat Jezus is verrezen.


Ecce homo
Dat is het vertrekpunt in dit boek van Tomáš Halík. De Verrezene kan niemand anders zijn dan de Gekruisigde. Dit gegeven trekt hij door naar het geloof van elke christen, maar ook naar de Kerkgemeenschap. Gelovigen én de Kerk zijn niet zonder wonden, maar zijn gewond én verwonden!
Ook de maatschappij met haar enorme drang naar perfectie en ‘glitter and glamour’ kan zich beter eens bezinnen op dit onderwerp. Want overal wil ze het kruis(-beeld) verwijderen uit het publieke domein om niet meer herinnerd te worden aan de  zogenaamde dominantie van de Kerk. Echter, verwijst het kruis niet in eerste instantie naar de verwonde mens (ecce homo)? Juist die mens waarvoor de samenleving oor en hart moet hebben? Het kruis spreekt van passie en compassie, niet alleen van en met de gekruisigde, maar van en met allen die in hun leven dezelfde wonden dragen.

Zie de wonden
Als Christus naar Thomas toegaat, dan is dat niet als de triomferende en glorierijke Verrezene. Neen, Hij laat zich zien als de Gekruisigde die is verrezen. Hij verbergt niet zijn wonden, maar laat ze zien en moedigt zo allen aan om de wonden die wij hebben opgelopen of hebben toegebracht, onder ogen te zien…

Een ijzersterk verhaal van Tomáš Halík, gebaseerd op een diep, doordacht en doorleefd geloof, vastgespijkerd aan de woorden van Jezus: “Zalig zij die niet zien en tóch geloven!”

Een aanrader!

Steven Barberien