Tomáš Halík, Ik wil dat jij bent Over de God van liefde

Na de veelgelezen en zeer gewaardeerde boeken
Geduld met God en De nacht van de biechtvader volgt nu dit boek van Halík over de liefde. 

Geloof, hoop en liefde, de grote drie.

Mijns inziens het beste boek dat ik tot dusver van Halík gelezen heb. Hierin gaat hij in op de vraag of wij in onze tijd vanuit de diep menselijke ervaring van de liefde niet kunnen leren hoe we betekenis kunnen geven aan het begrip 'God'.

Hij zoekt aansluiting bij de ervaringen van de grote mystieke denkers als St. Jan aan het kruis, waarbij God wordt ‘ontdekt’ in het diepste zijn van de mens. Daar waar de ziel door de goddelijke liefde wordt geraakt, aangeraakt, één wordt met Hem.

Halík spreekt hierover altijd in verband met de wereld…, waar atheïsme en liberalisme gesprekspartner zijn voor de mens die zoekt naar God.

De woorden ‘God’ en ‘liefde’ zijn heel ruim en breed van inhoud en betekenis. Met de lezer gaat Halík op weg naar invulling daarvan door na te denken over de uitspraak van Augustinus: “Amo, volo ut sis”, wat zoveel wil zeggen als: “Ik bemin, ik wil dus dat jij bent”.

Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan een geloof dat beleefd wordt vanuit een liefdesverlangen. Echt geloof hangt immers niet af van wat je denkt over Gods bestaan, maar of je in jouw binnenste wezenlijk wilt dat God bestaat. Hij is daar niet van afhankelijk maar wij (en ons geloof, onze verlossing) wel.

Boeiend, pakkend, diepgaand maar zeker geen lectuur voor op het nachtkastje. Hiervoor moet je de tijd nemen en fris zijn om mee te denken!

Steven Barberien.

Voor het voorwoord van het boek klik hier.