The complete Father Brown Stories

Onder het motto ‘De boog kan niet altijd gespannen staan!’ prijs ik nu eens een boek aan dat mij al vele uren ontspannen leesplezier heeft verschaft: The complete Father Brown stories van de bekende Engelse schrijver G.K. Chesterton. Deze verhalen zijn verzameld in dit boek en door de BBC verfilmd en uitgezonden.

De tv-serie is heel toegankelijk. Het boek daarentegen vraagt wel om een gedegen kennis van de Engelse taal, daar Chesterton enorm goed is in het omschrijven van de omgeving, van sfeer en atmosfeer. Daarin lost Father Brown de meest raadselachtige mysteries op. Guitig, humorvol, met logisch gezond verstand en heel wat verbeeldingskracht weet deze katholieke priester steeds weer de waarheid boven tafel te krijgen, of het nu gaat om diefstal of een gruwelijke moord.

Chesterton
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) bekeerde zich tot de Rooms-Katholieke Kerk en verzette zich vurig tegen alle vooroordelen tegen de katholieken uit seculiere, liberale en anglicaanse hoek. In alle verhalen verdedigt hij door de figuur van de katholieke priester Brown de waardigheid van elke mens. Van tijd tot tijd zijn prachtige, prozaïsche zinsneden te vinden met daarin een verborgen waarheid die alle tijden overstijgt. Hieronder een voorbeeld dat zeker niet aan actualiteit heeft ingeboet:

'You know I know there are all sorts in all religions; good men in bad ones and bad men in good ones.'

Steven Barberien