Teksten uit de Mattäus Passion voor Alles Kidz, voorjaar 2019

Teksten bij de videofragmenten uit de Matthäus Passion van J.S. Bach

- Uitvoering Ph. Van Herreweghe op Youtube

- Voor de vindplaats van de teksten klik hier.

(Onder elke titel eerst de kindvriendelijke tekst; de officiële is schuingedrukt.)

 

. Slaan van de zweep: 1.50.43 - 1.51.44 (dl 51)

Heb medelijden, God!

Hier staat Jezus vastgebonden.

Stop met geselen en slaan.

Doet uw hart niet zeer bij het zien van zoveel pijn?

Heb medelijden.

Stop het geselen.

( 51Recitatief Alt: Heb medelijden, God! Hier staat de Redder vastgebonden; o geseling, o slagen, o wonden, gij beulen, houdt op! Wordt uw hart dan niet verteerd bij de aanblik van zoveel pijn? Ach, uw hart moet nog veel harder dan de martelpaal zelf zijn. Hebt medelijden, houdt toch op!)

 

. Pijn Jezus: 2.17.00 - 2.18.30  (dl 61A)

Vanaf het zesde uur viel er duisternis over heel het land, tot aan het negende uur.

Rond het negende uur riep Jezus met luide stem: JezusEli, Eli lama sabachtani?

Dat wil zeggen: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

(61a. Evangelist: En van het zesde uur af viel er duisternis over heel het land, tot het negende uur toe. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem:

Jezus: Eli, Eli lama sabachtani?

Evangelist: Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?)

 

. Dood en stilte na de dood van Jezus: 2.19.00 - 2.19.18

dl 61E, Evangelist:

Nogmaals riep Jezus met luide stem. En toen stierf Hij.

(61e. Evangelist: Nogmaals riep Jezus met luide stem en gaf de geest.)