Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters

Ondertitel: Christelijke missie in een postchristelijke omgeving

Stefan Paas (1969) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
 

Als protestants theoloog buigt hij zich in dit boek over het vraagstuk van de zending van de kerk. Hoe kan een christelijke gemeente of parochie missionair actief zijn in een postchristelijke samenleving?

De realiteit leert ons dat kerkgroei niet lukt; we zitten in een krimpfase, waarvan het einde nog niet in zicht is. Aan de hand van verschillende missionaire modellen gaat Stefan Paas met de lezer op zoek naar waar het echt om moet gaan. Wie zijn de christenen en wat is de betekenis van de christelijke kerk in deze ‘apatheïstische’ samenleving? Hoe geloofwaardig zijn de vele initiatieven op het vlak van de kerkopbouw?

Uiteindelijk pleit hij voor een gezond, Bijbels realisme, waarbij het christendom weliswaar een minderheidsreligie is, maar dan wel als het zout in deze wereld…