Sint Sebastiaan

Beeld H. Sebastiaan in Willibrorduskerk Diessen

 

Het mahoniehouten beeld van Sint Sebastiaan dateert uit 1743. Het is vervaardigd door Walther Pompe, in 1703 in Lith geboren en later naaar Antwerpen vertrokken. Daar ging hij in 1722 in de leer bij de Antwerpse beeldhouwer Jozef Gillus. De toenmalige hoofdman van het Sint-Sebastiaansgilde, Andries Otten, heeft voor eigen kosten het beeld laten maken en aan het gilde geschonken.

Dit witgeschilderd beeld bevindt zich boven het altaar van de H. Anna (aan de zuidoostkant), dat onder de bescherming van het Sint-Sebastiaansgilde staat. Sebastiaan staat schaars gekleed tegen een boom. Linkerbeen en linkerkant van de borst zijn doorboord met een pijl. De rechterhand is ten hemel geheven.

Sint Sebastiaan is de patroonheilige van de pestlijders. Zijn feestdag is op 20 januari.