Sint Jozef

Beeld H. Jozef Willibrorduskerk Diessen

 

Het beeld van Sint Jozef staat nabij de spitsboog aan de noordzijde. Hij houdt Jezus op de linkerarm en een lelietak in de rechterhand. 

Sint Jozef is de voedstervader van Jezus. Hij is geboren te Nazareth in Gallilela en gestorven in het eerste kwart van de 1ste eeuw na Chr. Zijn feest is op 19 maart.

In de evangelieverhalen komt Jozef alleen voor in een verhaal over Jezus' jeugd. Hij is een afstammeling van David, timmerman en woont in Nazareth. Jozef is een rechtschapen man, die goed en liefdevol voor Maria en haar kind zorgt.

Alleen bij Lukas (2, 41-52) vinden we een verhaal uit Jezus’ kindertijd. Als Jezus twaalf is, gaat Hij - zoals elk jaar - met zijn vader en moeder voor het paasfeest naar de tempel in Jeruzalem. Als de tijd aangebroken is om terug te gaan, blijft Jezus in de tempel achter te midden van de leraren. Ze staan verbaasd over zijn wijsheid. Na drie dagen ‘met pijn’ naar Hem te hebben gezocht, vinden zijn ouders hem. Hij gaat met hen mee en is hun onderdanig. Daarna horen we niets meer over Jozef.

Patronaten
Sint Jozef is beschermheilige van de hele kerkgemeenschap, van huisvaders en christelijke gezinnen en vooral van timmerlieden en aanverwante beroepen.

Kunst
Sint Jozef wordt afgebeeld met het Jezuskind aan de hand of op de arm, met timmermansgereedschap, met lelies en stervend tussen Jezus en Maria.