Simon Schama, De geschiedenis van de joden

In dit boek neemt de Engelse historicus Simon Schama ons mee op ontdekkingstocht door de rijke geschiedenis van het jodendom. De geschiedenis van dit volk van God is verweven met de wereldgeschiedenis op politiek, cultureel, wetenschappelijk en religieus vlak.

Simon Schama verwoordt het verhaal van een volk dat z’n bestaan ontleent aan het Woord.

In de woorden van de Hebreeuwse Bijbel heeft  het joodse volk immers de eeuwen door een reden gevonden zich, in vreugde en verdriet, in groei en krimp, in tijden van tolerantie en tijden van vervolging, telkens weer de vraag te stellen: “Wie zijn wij en hoe verhouden wij ons ten opzichte van anderen?”

Enige kennis van het Oude Testament is voor de geïnteresseerde lezer een noodzaak.