Servaes van Nieuwenhuijse Janszoon

Tijdens de Beeldenstorm in 1566, gevolg van een felle, antiroomse beweging, ondersteund door bestuurders in de noordelijke Nederlanden, worden in de kerken beelden en andere paapse ornamenten ontvreemd en vernield.

Laurens van der Heijden, alias de Back, afkomstig uit Hilvarenbeek, ontving op 19 juli 1493 te Leuven de priesterwijding. Hij was van 1494 tot 1527 pastoor te Duffel en van 1527 tot 1545 in Diessen, waar hij op 18 oktober 1545 overleed.

Mogelijk is hij ook de pastoor geweest die in de kerk van Diessen werd mishandeld door Servaes van Nieuwenhuijse Janszoon. Deze was op Goede Vrijdag 1538 uit Antwerpen in Diessen aangekomen. Hij was van oorsprong een Diessenaar, die als graanhandelaar fortuin had gemaakt te Antwerpen. De volgende dag liep hij tijdens de eredienst met een blank zwaard de kerk binnen. Hij hakte het zangboek in stukken, verbrijzelde de kelk en mishandelde de priester. De kerkgangers, aanvankelijk versuft, vielen de zot buiten de kerk  aan en waren niet karig met het uitdelen van klappen. Servaes vluchtte de kerk weer in, hernam zijn vorige baldadigheden, viel vervolgens op de knieën, bad luidkeels het Onzevader, kuste drie maal de vloer van de kerk en vluchtte daarna naar Hilvarenbeek. Op 27 januari 1539 werd hij veroordeeld tot een uur te kijk staan op het schavot.