Schilderijen

De Cijnspenning
Het doek de Cijnspenning is laat 17de-eeuws en komt uit Antwerpen. Het is geschilderd in de stijl van Pieter Paul Rubens. Het schilderij hangt rechts in het priesterkoor aan de zuidmuur.

De cijnspenning is een belastingmunt. Het onderwerp van het doek is gebaseerd op een Bijbelverhaal uit het evangelie van Mattheüs 22, 15 e. v.:

Jezus staat de Joodse wetsgeleerden te woord. Ze vragen Hem of het geoorloofd is belasting te betalen aan de Romeinse keizer. Het is een strikvraag. Als Hij zegt van niet, dan kunnen ze Hem als oproerkraaier aangeven bij de Romeinse autoriteiten. Zou Jezus echter zeggen dat het wel geoorloofd is belasting te betalen aan de bezetter, dan kunnen ze Hem betichten van collaboratie met de vijand.

Jezus vraagt de wetgeleerden een muntstuk te laten zien en vraagt dan: “Van wie is het beeld dat op de munt is geslagen?” De wetsgeleerden antwoorden daarop: “Van de keizer.” Jezus zegt: “Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en geef aan God wat God toekomt.”

Schilderij de Cijnspenning Willibrorduskerk Diessen

 

De Kruisweg
De kruiswegstaties - veertien in totaal - zijn geschilderd door Frans Knirsch uit Boxtel. Pastoor Notten heeft ze in het begin van de 20ste  eeuw aangekocht. Ze zijn een kopie van de kruisweg uit de Sint-Ursulakerk in Lanaken, geschilderd door Jan Willem Rosier. 

De kaders van eikenhout zijn van Willeke Spaninks, de knecht van dorpstimmerman Jan van den Hout.

In de nacht van 1 op 2 december 2004 zijn bij een inbraak in de kerk drie staties (7, 12 en 13) op grove wijze uit de kaders gehaald en ontvreemd. De gestolen doeken zijn zwaar beschadigd teruggevonden en na restauratie weer opgehangen.

Jezus wordt van zijn kleren ontdaan

              Jezus wordt van zijn kleren ontdaan

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

             Jezus neemt het kruis op zijn schouders

 

Schilderij op het Willibrordusaltaar

Het schilderij in olieverf heeft een formaat van 300 X 207 centimeter. Het is gesigneerd met J.J. Liberti fc, en in 1738 in opdracht van pastoor Martheus van IJzendijck gemaakt. 

Het schilderij beeldt St. Willibrordus uit, gekleed in koorkap, die in aanbidding voor het Kind Jezus neervalt. Het Kind zit op de schoot van Moeder Maria en daarachter staat de H. Jozef. We zien kruiken met water als symbool voor de waterputten die Willibrord overal sloeg. (Bij de kerk ligt zo’n Willibrordusput.) Op de achtergrond zien we een afbeelding van een kerkje, ten teken dat Willibrord veel kerken en parochies stichtte. 

 

 

Schilderij op het Maria-altaar
Het schilderij op het Maria-altaar stelt  de heilige Dominicus voor, die van Maria de rozenkrans ontvangt. De afbeelding is in de jaren 40 van de vorige eeuw tevoorschijn gekomen, nadat dorpsonderwijzer meester Kunen het doek had gereinigd. Omdat de randen van het doek te veel beschadigd waren, schilderde hij om Maria de vijftien geheimen van de rozenkrans.

Aan de voet van Maria zit een hond met een brandende fakkel in zijn bek, symbool voor de trouw van Dominicus en zijn vurige geloofsijver. 

 

Schilderij Maria-altaar Willibrorduskerk Diessen

 

 

Schilderij op het Anna-altaar
Tussen twee zuilen en twee kolommen op het Anna-altaar bevindt zich een schilderij van 170 x 135 cm, voorstellende de H. Anna. Het doek is niet gesigneerd en de schilder is onbekend. 

Anna werd op hoge leeftijd moeder van Maria. Op het doek geeft ze haar dochter onderricht. Op de achtergrond de H. Joachim, met daarboven engelen met bloemenkransen.

De H. Anna is de patrones van de zwangere vrouwen.
In Molenschot, een dorpje bij Gilze-Rijen, komen jaarlijks rond haar feestdag op 26 juli talloze vrouwen en meisjes bijeen in een kapel om te bidden om een toekomstige partner. Sint Anneke geef me een manneke is dan de inhoud van hun gebed.