Resultaten Caritasfonds 2014

Ontvangsten
Ontvangen renten Ä †5.149
Overige baten † † 4.703
Batig saldo Caritasfonds Haghorst † † 1.009
--------------
Totaal Ä 10.861
========
Uitgaven † †
Diverse goede doelen Ä 11.460
--------------
Ä 11.460
========
Resultaten 2014 negatief Ä † † † 599