Resultaten Caritasfonds 2014

Ontvangsten  
Ontvangen renten €  5.149
Overige baten     4.703
Batig saldo Caritasfonds Haghorst     1.009
  --------------
Totaal € 10.861
  ========
Uitgaven    
Diverse goede doelen € 11.460
  --------------
  € 11.460
  ========
Resultaten 2014 negatief €       599