De Franken en het christendom (550-850)


Met zijn bekende verhalende schrijfstijl neem professor kerkgeschiedenis Pierre Trouillez ons mee op reis door de geschiedenis van het Frankische Rijk van de 6de tot de 9de eeuw. Het christendom heeft dan al een stevige basis maar de heidense praktijken blijven evenzeer hardnekkig standhouden. Bovendien zijn er kerkelijke leiders aanwezig die niet zozeer met het heil van de aan hen toevertrouwde mensen bezig zijn, als wel met hun zucht naar macht en bezit.

Toch zijn er in deze tijd bijzonder krachtige figuren die de organisatie en de uitbouw van de Frankische kerk en het Rijk stevig verankeren.

Denken we maar aan Bonifatius en Willibrordus uit onze eigen contreien, die samen met vele anderen en wijdverspreid ijverden voor de eenheid van geloof en gemeenschap. Terecht kan men spreken van het ontstaan van een Europese eenheid als vervanging van het vroegere Romeins Imperium, rond de figuren van Karel de Grote en Benedictus van Nursia.

Een zeer aanbevelenswaardig boek voor allen die interesse hebben in Europese en plaatselijke (kerk-) geschiedenis, literatuur- én liturgiegeschiedenis. Al die aspecten komen ruim en grondig aan bod.

Steven Barberien