Petra Stassen en Ad van der Helm, God is verhuisd

Ondertitel: Naar nieuwe gelovige gemeenschappen

De beide schrijvers zijn vertrouwd met staatsrecht én kerkelijk recht maar daarmee heeft dit boek weinig of niets te maken. Samen stellen ze zich en ons de vraag: Wat is er gaande en hoe verder met onze geloofsgemeenschappen?

Ze geven een zeer juiste analyse van hoe aan de ene kant geloof en geloven diep geworteld zijn in mens en samenleving, en hoe ze aan de andere kant binnen de kerkelijke context onder druk staan.


Durven loslaten om iets nieuws te vinden of te ontdekken. Wat echter dit nieuwe moet zijn of wat daarvan de slaagkansen zullen zijn, wordt niet of nauwelijks geduid.

Toch is dit boek de moeite waard om te lezen, want door het procesmatig overdenken van de huidige situatie in het kerkelijk leven ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.

Steven Barberien