Peter Ackroyd, Thomas More Biografie

Vijfhonderd jaar na de uitgave van Utopia is er opnieuw aandacht voor de schrijver van dit werk over de fictieve, ideale eilandstaat.

In Thomas More Biografie geeft Peter Ackroyd de schrijver (1478-1535) wonderlijk goed weer als vriend van Erasmus, humanistisch filosoof, rechtsgeleerde, kanselier en vertrouwenspersoon van koning Hendrik VIII in de woelige 16de eeuw. Thomas More was en bleef dat tot de dood toe, een vurig verdediger van de eenheid van de katholieke kerk en van het ambt van paus dat wordt bekleed sinds Petrus.


Anglicaanse kerk
De intriges aan het Engelse koninklijk hof inzake de scheiding van koning Hendrik VIII en Catharina van Aragon om een nieuw huwelijk aan te kunnen gaan met de hervormingsgezinde Anna Boleijn, kostten More de kop…, letterlijk en figuurlijk. More weigerde de Act of Supremacy (1534) te ondertekenen.
Toch kon hij niet verhinderen dat de kerk van Engeland zich verbond aan de reformatie, zich daarmee losscheurend van Rome, en verderging als anglicaanse kerk met aan het hoofd de koning in plaats van de paus.

Jaren van onrust en vervolging volgden elkaar op. Van de utopische staat kwam niets terecht…

Omwille van zijn trouw aan de katholieke kerk, het Petrusambt, het ene apostolische geloof en de onverbreekbaarheid van het christelijk huwelijk werd Thomas More vier eeuwen na zijn terechtstelling op Tyburn, in 1935 heilig verklaard.