Paus Franciscus / Mgr. Guglielmo Giaquinta, Broederschap

In dit kleine boekje worden we meegenomen in de wereld van 'broederschap', een eigenschap waaraan het in onze wereld nog vaak ontbreekt. Het is een gevoel, een levenshouding maar nog veel meer. Broederschap impliceert ook daden en een oprecht beminnen van eenieder die je wel of niet tegenkomt in je leven. Het is een hele uitdaging, die Christus ons heeft gegeven en die paus Franciscus ons tracht voor te leven. 
Steven Barberien