Pastor Piet van Mensvoort (1994-2013)

Piet van Mensvoort is in Tilburg geboren en in 1958 priester gewijd. Na enkele jaren voorbereiding op het missiehuis werd hij uitgezonden naar Merauke op Papoea-Nieuw-Guinea. In 1990 is hij wegens hartproblemen voorgoed teruggekomen naar Tilburg om te herstellen.

Laatste Eucharistieviering Piet van Mensvoort in parochie Esbeek

Pastor Piet

Omdat hij nog graag in een parochie wilde werken, werd hij in 1994 voor 16 uur per week pastor in Esbeek. Bij zijn aanstelling gaf hij aan het bisdom te kennen dat hij geen pastoor wilde zijn. Pastoor-deken Maas uit Best werd daarom tot administator benoemd. Daarna heeft deken Spijkers uit Oirschot deze functie nog vervuld. Toen hij het te druk kreeg, heeft pastoor Barberien uit Diessen de taak van administrator op zich genomen. Professor Goddijn bleef helpen tot in 2005, waarna pastoor Barberien het overnam en met pastor Piet tot werkafspraken kwam.