Pastoor Johannes Simons (1940-1970)

Pastoor Simons gold in Esbeek als een eenvoudig en gelovig priester, een rustig man, die  weinig initiatieven ontplooide maar wel betrokken was bij wat er in zijn parochie speelde.

Tijdens zijn pastoraat werd het aloude harmonium vervangen door een heus kerkorgel, vervaardigd door orgelbouwer Verschueren te Heythuysen.