Pastoor Franciscus Priems (1909-1934)

Pastoor Priems was een boerenzoon, wat tot uiting kwam in zijn gemoedelijke omgang met zijn overwegend agrarisch gebonden parochianen.

Tijdens zijn pastoraat werd de openbare school - zowel de instelling als het gebouw - vervangen door een bijzondere school van r.-k. signatuur, dit tot ongenoegen van ouders van protestantse kinderen.
De problemen werden bijgelegd toen ook de protestantse kinderen de r.-k. school mochten blijven bezoeken.

Bij zijn veertigjarig priesterfeest kreeg hij van de broederschap van de H. Cornelius een draagbaar altaar cadeau. Daardoor kon op het feest van deze heilige de mis ook in de openlucht worden opgedragen.