Pastoor Franciscus Houben (1934-1940)

Met pastoor Houben kwam in Esbeek de herinnering aan pastoor Jurgens boven. Net als zijn voorganger hechtte Houben aan gezag en het handhaven ervan. Bovendien was ook hij van gefortuneerde huize. Dit bracht hem ertoe zowel de pastorie als de kerk ingrijpend te verbouwen.

Door de groeiende (katholieke) bevolking was deze te klein geworden. Voor de verbouwing verleenden talrijke Esbekenaren hand- en spandiensten. Was de oude kerk, de kerk van Jurgens, in neogotische stijl opgetrokken (de stijl van rond de eeuwwisseling), de nieuwe kerk werd in de zogenaamde Kropholler stijl gebouwd. Als kernwaarden gelden: eenvoud en baksteen.
In 1937 heeft Mgr. Diepen de kerk geconsacreerd.