Paastakken

Palmpaastakken met voorwerpen van de Goede Week

Hebben jullie thuis al paastakken in een vaas staan? Met behulp van eenvoudige voorwerpen kun je het verhaal van de Goede Week vertellen, door iedere dag voorwerpen  in de takken te hangen.

 

Naar: Geloven Thuis

 

 

 

 

Palmzondag: een palmtakje
Dit herinnert aan Jezus’ intocht in Jeruzalem. Op een ezeltje trekt hij de stad in, de mensen juichen hem toe en halen hem als een koning in. Ze zwaaien met palmtakken en leggen hun mantels, als een ‘rode’ loper op de grond.

Maandag: 30 zilverlingen (een builtje met muntjes)
Judas Iskariot is een van Jezus’ leerlingen. Hij is zo teleurgesteld in Jezus dat hij tegen de hogepriesters die Jezus gevangen willen nemen, vertelt waar ze hem kunnen vinden. Als beloning krijgt Judas 30 zilverlingen.

Dinsdag: een lammetje

Jezus gaat naar Jeruzalem om het joodse paasfeest te vieren, Pesach. Op dat feest wordt lamsvlees gegeten.

Woensdag: een handdoekje

Het handdoekje verwijst naar de voetwassing. Aan het begin van de Pesachmaaltijd wast Jezus de voeten van zijn leerlingen, het werk van een knecht. Zo wil hij zijn leerlingen laten zien dat we elkaars dienaren moeten zijn.

Witte donderdag: druiven

De druiven verwijzen naar de wijn bij de Pesachmaaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Op de tafel staan ongedesemd, plat brood en wijn. Jezus neemt het brood in zijn handen. Terwijl hij het uitdeelt, zegt hij dat dit brood zijn lichaam is, dat gebroken gaat worden voor velen. Als hij de wijn zegent en uitdeelt, zegt hij dat deze wijn zijn bloed is, dat vergoten gaat worden tot vergeving van de zonden. Hij vraagt de leerlingen dit teken te herhalen ter gedachtenis aan hem. Dat doen we vandaag de dag nog, als wij samen de Eucharistie vieren.

Witte donderdag: haan

De haan verwijst naar de verloochening door Petrus. Na de Pesachmaaltijd gaat Jezus met zijn leerlingen naar de tuin om te bidden. Daar laten de hogepriesters Hem gevangennemen. Petrus gaat hem achterna en ontkent drie keer dat hij bij Jezus hoort. Daarna kraait er een haan. Dan herinnert hij zich wat Jezus tegen hem gezegd heeft: voordat de haan kraait, heb jij mij drie maal verloochend..

Goede vrijdag: dobbelsteen

De dobbelstenen verwijzen naar de soldaten die Jezus voor de kruisiging zijn kleding afnemen. Ze delen zijn mantel in stukken, maar om zijn bovenkleed, dat uit een stuk is geweven, dobbelen ze.

 

Goede vrijdag: kruis

Jezus moest zelf het kruis dragen naar de plek waar hij gekruisigd zou worden. Hij is eraan gestorven.

Stille zaterdag: sleutel
De sleutel van het koninkrijk der hemelen.

Door Jezus' dood is er voorgoed iets veranderd. Het kwaad op onze wereld is niet verdwenen, want mensen blijven mensen. Maar als we het kwaad erkennen, oprecht spijt hebben van wat we hebben gedaan of nagelaten, dan maakt God een nieuw begin met ons.

 

 

Paasmorgen: vlinders 
Verander de paastakken op Paasmorgen in vrolijke lentetakken. Doe dit met vlinders. Een vlinder was eerst een rups. Langzaam verandert hij in een vlinder.  De rups is niet meer te zien. 

Zalig Pasen!