Overzicht kerkhoftarieven 2017 en 2018

Begraven op de kerkhoven van de parochie  
   
Graf delven en dichten    350.00
* eerste begraving in een dubbeldiep graf, afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden ter plaatse    450.00
   
Kosten begraafplaats voor de eerste 20 jaar  
* enkel graf 1.120.00
* dubbeldiep graf 1.335.00
* dubbelbreed graf 1.850.00
* urnengraf    865.00
* urn in de urnenmuur 1.185.00
* asverstrooiing      50.00
   
De kosten voor het plaatsen van de urn, het leveren en plaatsen van de afdekplaat/het grafteken en graveren zijn voor rekening van de familie/nabestaanden.  
   
   
Bijzetting in een bestaand graf of bijzetting van een urn in een bestaand graf, urnengraf of urnenmuur  
   
* de lopende termijn wordt met een termijn van 20 jaar verlengd vanaf het moment van de tweede begraving of bijzetting; 
* de resterende rechten van de reeds lopende termijn worden in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.
 
   
Kindergraven  
Voor kindergraven worden enkel kosten bij de begraving in rekening gebracht en wel 50% van de tarieven van voor een enkel graf. Na afloop van de eerste termijn van de   
grafrechten van 20 jaar worden de grafrechten gratis stilzwijgend verlengd.  
   
   
Verlenging na afloop van de eerste termijn van 20 jaar  
   
Verlenging met 5 jaar:   
* enkel graf   290.00
* dubbeldiep graf   365.00
* dubbelbreed graf   445.00
* urn in bestaand graf of urnengraf   290.00
* urn in urnenmuur   335.00
   
Verlenging met 10 jaar  
* enkel graf   550.00
* dubbeldiep graf   690.00
* dubbelbreed graf   830.00
* urn in bestaand graf of urnengraf   550.00
* urn in urnenmuur   595.00
   
Bij voortijdige ruiming van een graf of de verwijdering van een urn uit een bestaand graf, een urnengraf of een urnenmuur in opdracht van de familie / de nabstaanden vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde grafrechten en onderhoudsbijdrage.  
   
   
Alle eerdere tarieven en regelingen komen hiermee te vervallen.  
   

 

Diessen kerk met kerkhof