Norbertuskoor

Norbertuskoor Diessen

Het Norbertuskoor in Diessen is opgericht in 2013 door een fusie van de koren uit Biest–Houtakker en Haghorst, het dameskoor uit Diessen en enkele leden van het vroegere gemengd koor in Diessen. Deze afzonderlijke koren bestonden al 45 à 50 jaar. Ze verzorgden de normale vieringen en vervulden daarnaast een belangrijke rol als rouw- en trouwkoor. Het Norbertuskoor heeft deze rol op enthousiaste wijze overgenomen. De onderlinge betrokkenheid van de koorleden is erg groot.

Samenstelling

Op dit moment bestaat het koor uit zestien actieve leden.
In het Norbertuskoor zingen:

Het jongste lid van het koor is 52, de oudsten zijn de 80 gepasseerd maar samen vormen we een gemotiveerde, gezellige groep.

De muzikale leiding is in handen van Jacques Lemmens, die sinds 2016 aan ons koor verbonden is. Klik hier voor zijn cv.

Repetities

De aanvang van de repetities op woensdag in de Willibrorduskerk in Diessen varieert van 19.00 tot 19.30 uur. De eindtijd ligt tussen 21.30 – 22.00 uur.

In de winter wordt gerepeteerd in het Koetshuis van de pastorie.

Uitvoering

Het koor luistert gemiddeld drie keer per maand de Eucharistieviering op in de Willibrorduskerk te Diessen. Daarnaast wordt het koor veelvuldig gevraagd voor uitvaarten en jubilea.

Repertoire

Het koor zingt een breed repertoire.

Contactpersoon

Penningmeester / contactpersoon van het koor: Joke van den Broek

Telefoon: (0411) 672177
E-mail: wilenjokevandenbroek@kpnmail.nl