Nieuwe bestuursleden Norbertusparochie per oktober 2018

Ingrid Peek, secretaris

Mevrouw Peek ziet af van het lidmaatschap van het bestuur van de Norbertusparochie wegens verhuizing naar Nuenen. Hieronder volgt haar verklaring.

Nog maar pas mocht ik me voorstellen als nieuwe secretaris van het bestuur van de Norbertusparochie, nadat ik me een aantal maanden heb kunnen oriënteren op de bestuurswerkzaamheden.

Ik woon al in Hilvarenbeek en het was de bedoeling dat mijn partner Geert Jan hier ook zou komen wonen. We hadden samen de optie op een stuk grond, maar vanwege diverse omstandigheden en na goed wikken en wegen hebben wij besloten de optie niet om te zetten in koop. Samen hebben we nu besloten dat ik bij Geert Jan in Nuenen ga wonen.

Wil je als secretaris goed kunnen functioneren, is het van groot belang binding te hebben met de parochie en de parochianen. Dit gaat mij niet lukken als ik in Nuenen woon. Daarom leg ik mijn functie in het bestuur neer. Ik ben zeer dankbaar dat de bestuursleden begrip hebben voor mijn beslissing, en wens de Norbertusparochie een bloeiende toekomst  toe.

 

Leo Lamers, bestuurslid onroerend goed

Leo Lamers, woonachtig aan de Paardenstraat in Hilvarenbeek, is voorafgaand aan zijn pensionering meer dan veertig jaar werkzaam geweest in de woningsector. Eerst als medewerker bouwen en wonen van de gemeente Hilvarenbeek. In die hoedanigheid heeft Leo ruim dertig jaar geleden de ‘Beekse Toren‘ mee gerestaureerd. Na enkele fusies werkte hij de afgelopen jaren als projectmanager bij Woonstichting Leystromen, o.a. voor Hilvarenbeek en omgeving.
Voor velen in de voormalige Petrusparochie en de huidige Norbertusparochie is Leo geen onbekende. Zo’n twintig jaar geleden maakte hij al eens deel uit van het parochiebestuur van de Petruskerk. Daarin beheerde hij de portefeuille onroerend goed en gebouwen. Ook na zijn bestuursperiode is Leo op bovengenoemd gebied adviseur voor de Petrusparochie gebleven.
Sommigen kennen hem misschien ook van de vele reizen naar Lourdes, waar hij zich ervoor ingezet heeft mensen met een handicap een onvergetelijke week te bezorgen.
Inmiddels is hij al geruime tijd lid van het Venerabele gilde, dat dienstbaar is aan de parochie en de parochianen.

Het parochiebestuur heeft Leo benaderd met de vraag of hij de portefeuille onroerend goed wilde behartigen. Dat is een mooie invulling van zijn vrije tijd nu hij gepensioneerd is. Als lid van het parochiebestuur hoopt hij vele parochianen te mogen ontmoeten.

Rini van den Meijdenberg, bestuurslid vrijwilligers

Rini van den Meijdenberg is in 1951 geboren in Hilvarenbeek en getrouwd met Elly. Na 11 jaar Hilvarenbeek zijn ze in 1988 naar Diessen verhuisd.
In 1970 is Rini bij de Boerenleenbank Hilvarenbeek gaan werken, de voorloper van de huidige Rabobank. Door verschillende beroepskeuzes en fusies is hij vervolgens terechtgekomen bij Rabobanken in o.a. O.W. Middelbeers, Oirschot, Eersel en Bladel. Sinds 1 april 2015 is hij met pensioen.
In 2006 benaderde pastoor Barberien Rini met de vraag of hij secretaris van het bestuur van de Willibrordusparochie wilde worden. In de periode tot 2014 heeft hij de fusies meegemaakt die hebben geleid tot de huidige parochie H. Norbertus.
In 2014 is Rini gestopt met zijn bestuurswerkzaamheden. Hij is wel actief gebleven. Voor de parochie heeft hij diverse hand- en spandiensten verricht. Zo heeft hij meegewerkt aan de restauratie van de altaren in de Willibrorduskerk. Ook is hij medeorganisator van de jaarlijkse vrijwilligersavond.

Met ingang van oktober 2018 is hij opnieuw toegetreden tot het parochiebestuur met als speciaal aandachtsgebied de vrijwilligers.