Nieuw leven Pinkstervieringen

Jarenlang zijn er op eerste pinksterdag plechtige vieringen geweest met in de middag een processie met lof in de openlucht.

Op zondag 12 mei 1940, eerste Pinksterdag, zag iedere Diessenaar uit naar het plechtig lof met kinderzegening in de zwaar bewierookte kerk, met de geluiden van orgel, koor en kindergeschrei.
Dat feest ging niet door. Franse militairen hadden de dag ervoor op verschillende plekken in het dorp schuttersputjes gegraven. Volgens informanten zouden de Duitse troepen toen al in St.-Oedenrode zijn geweest. In de loop van de zondagmiddag trokken ze Diessen binnen. Bij de daarop volgende oorlogshandelingen zijn Lies en Marie Menhere om het leven gekomen. Ze schuilden in het huis van de weduwe Mineke de Brouwer-van Wezel, die daags daarna overleden is.

In de oorlogsjaren zijn er tijdens de pinksterdagen maar op beperkte schaal erediensten gehouden. Na de oorlog is de viering van Diessense Pinksteren in volle glorie hersteld, maar eind jaren zestig van de vorige eeuw hield de kerkelijke viering van Diessense Pinksteren op te bestaan. De ontkerkelijking had ook in Diessen toegeslagen. De viering van Poppelse Sinksen is tot in 2003 groots gevierd met lof en kinderzegening.