Nabeel Qureshi, No God but one: Allah or Jesus?

In de interreligieuze dialoog voert de kerk het gesprek met andere religies en godsdiensten.
De dialoog met de islam is in deze tijd van grote volksver-
huizingen én de opkomst van het salafisme, dat vaak hand in hand gaat met geweld en terrorisme, zeer precair geworden. Als tot het christendom bekeerde moslim geeft Nabeel Qureshi ons een beeld van de fundamentele verschillen tussen de islam en het christendom.

Er zijn wel degelijk vaak zeer grote verschillen. De tendens om alle godsdiensten en religies te beschouwen als verschillende uitingen van één en hetzelfde geloof of één en dezelfde God, wordt in dit boek aan een kritisch onderzoek onderworpen.

Want als beide godsdiensten beweren dat er slechts één God is, wie moet er dan vereerd worden? Allah of Jezus? De christelijke visie op God heeft een trinitaire basis, waarbij de drie goddelijke personen (Vader, Zoon en Geest) als één worden beschouwd. De islam daarentegen beschouwt dit godsbeeld als een vorm van polytheïsme (veelgodendom)… Alleen al hiermee wordt duidelijk hoe groot de kloof is tussen beiden godsdiensten.

Boeiend en verhelderend is dit onderzoek, waarbij Qureshi niet uitgaat van ‘het grote gelijk’, maar juist zoekt naar antwoorden op de vraag wat het meest aannemelijk is en ‘waar’ genoemd kan worden. Wie niet vertrouwd is met de inhoud van beide of één van beide geloven, krijgt daarvan door dit boek wel een goed en eerlijk (beknopt) beeld. Hij krijgt ook inzicht in de persoonlijke beleving die Nabeel Qureshi heeft ervaren als moslim en later als christen.

Er is van dit boek nog geen Nederlandse vertaling beschikbaar maar de Engelse versie is wel toegankelijk, zonder al te veel vaktaal.

Steven Barberien