Naar 'n land...

Buitengesloten

Naar een landÖ

Er staan kindíren aan de kant
die de andíren niet zien staan
en die hopen op een hand,
die hen pakt om mee te gaan.

Refrein: Naar een land hier heel dichtbij
††††††††††† samen leven: zij aan zij
††††††††††† en, als jij die hand wilt reiken
††††††††††† moet je, moet je uit je doppen kijken!

Grote mensen aan de kant
voelen zich ook soms alleen
en die hopen op een hand
en die zoeken om zich heen.

Refrein: Naar een land hier heel dichtbijÖ

Arme volken aan de kant
lijden honger, dorst en pijn
en die hopen op een hand
die hen helpt om mens te zijn.

Refrein: Naar een land hier heel dichtbijÖ