Naar 'n land...

Buitengesloten

Naar een land…

Er staan kind’ren aan de kant
die de and’ren niet zien staan
en die hopen op een hand,
die hen pakt om mee te gaan.

Refrein: Naar een land hier heel dichtbij
            samen leven: zij aan zij
            en, als jij die hand wilt reiken
            moet je, moet je uit je doppen kijken!

Grote mensen aan de kant
voelen zich ook soms alleen
en die hopen op een hand
en die zoeken om zich heen.
 

Refrein: Naar een land hier heel dichtbij…

Arme volken aan de kant
lijden honger, dorst en pijn
en die hopen op een hand
die hen helpt om mens te zijn.

Refrein: Naar een land hier heel dichtbij…