Mgr. Gerard de Korte, Geroepen tot hoop

De verzamelde artikelen en lezingen in dit boek van Mgr. Gerard de Korte zijn een mooie kennismaking met zijn persoon en zijn gelovig denken.

Thema’s die te maken hebben met geloof en theologie, kerk en samenleving, en Bijbelse sleutelwoorden als vrijheid, gelijkheid en broederschap geven een mooi en overzichtelijk beeld van wat hem aan het hart gaat.

Typerend is zijn vlotte schrijfstijl, altijd weldoordacht, een vrucht van stille, persoonlijke reflectie en open ontmoeting met de gedachten van anderen.

Bijzonder is het hoofdstuk over religieus geweld, dat in deze dagen na de aanslagen in Brussel de aandacht van de lezer trekt. Exegese en hermeneutiek, uitleg en vertolking als de twee sleutels om de islam te bevrijden van extremisme en terrorisme. Ze dragen eraan bij om geloof en leven, theorie en praktijk beter met elkaar te verbinden. Juist die ‘verbinding’ maken zal hét werk zijn van onze nieuwe Bossche bisschop.

Samen in broederlijke-zusterlijke genegenheid bouwen aan een barmhartige kerk, waar je gerust je hoop op kunt stellen.

Steven Barberien