Mevrouw Toos Maas

Toos Maas heeft vanaf 1983 tot in het voorjaar van 2018 in de Petrus- en daarna in de Norbertusparochie gewerkt. Zij heeft diverse cursussen gevolgd ten behoeve van het parochiewerk.

In 1991 kreeg de voormalige Petrusparochie een pastoraatgroep met de pastores Cees Remmers en Gust Jansen en Toos als leek. Aan de ontwikkelingen door de jaren heen heeft zij haar steentje bijgedragen.

Na de fusie van de Petrusparochie met de de Norbertusparochie in 2015 vormde ze samen met de pastores Steven Barberien en Gust Jansen het pastorale team. Toos bleef haar specifieke taken uitvoeren en dacht mee over de vraag hoe te komen tot en te werken in één grote parochie.

In maart 2018 is zij gestopt met haar vrijwilligerswerk voor de parochie.