Martinus Becanus

De Jezuïet Martinus Becanus was een voornaam theoloog aan de universiteit van Würzburg. Aan het hof te Wenen werd hij later biechtvader van keizer Ferdinand II. Martinus is de auteur van de Litaniae ad Beatam Mariam Virginem, een Marialitanie, waarin hij ook de eretitel B.V. Voirtensis opnam.

Reeds in de 16de eeuw trokken kapel en Mariabeeld pelgrims; met name ‘koortslijders’ vonden er hun toevlucht. 

 

Mariakapel Grote Voort

Mariakapel in de buurtschap Grote Voort. Het huidige bouwwerk dateert van 1977, maar staat op de plek van de oorspronkelijke kapel, die uit 1500 stamt.