Martelaren van Gorkum

Adriaen Janssen (1528-1572) uit Tulder bij Esbeek was een van de negentien martelaren van Gorkum. Hij werd op jonge leeftijd norbertijn in de abdij van Middelburg, waar hij een priesteropleiding volgde. In 1572 werd hij pastoor in Monster bij Den Haag. Adrianus en nog enkele andere priesters werden toegevoegd aan de priesters die in de Geuzen in Gorkum gevangen hadden genomen.

Met zijn negentienen werden ze naar het hoofdkwartier van de Geuzen in Den Briel gevoerd en op 9 juli 1572 door ophanging om het leven gebracht. De dagen  ervoor waren allen nog aan een verhoor onderworpen; ieder kreeg een laatste kans zijn geloof te verzaken en daarmee vrij man te worden. Ze hielden vast aan hun oude geloof, alle negentien. In 1867 zijn ze door paus Pius IX  heilig verklaard. Hun feestdag is 9 juli. 

Glas-in-loodraam met afbeelding van de martelaren van Gorkum in de Hofkerk te Amsterdam.  Rechts de H. Adrianus van Hilvarenbeek

Glas-in-loodraam met de martelaren van Gorkum in de Hofkerk, Amsterdam.
Rechts de H. Adrianus van Hilvarenbeek.