Maar één ging er zingen

Prof. dr. Antoon Vernooij (*1940), emeritus hoogleraar liturgische muziek aan de Theologische Faculteit Tilburg, beschrijft in dit boek op zorgvuldige wijze leven en werk van Floris van der Putt, priester van het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Doorheen een veranderende tijdgeest, kerk en liturgische beleving heeft Floris zijn stempel gedrukt op de muziek, zowel in als buiten de kerk. Legendarisch in Brabant is Toen den hertog Jan kwam varen, hét volkslied van deze streek voor de komst van Guus Meeuwis’ Brabant. Elke kerkganger of elk lid van een kerkkoor herkent de liederen uit Floris’ pen: Niemand leeft voor zichzelf en Wij hebben voor u gebeden.

Van der Putt heeft de talenten die hij ontvangen heeft, ten volle benut en doet ons nog altijd met overtuiging en vol geloof Gods lof zingen.

Het boek is zeer uitvoerig van beschrijving. Juist daarmee wordt onderstreept hoe belangrijk Floris is geweest voor de Nederlandse kerkmuziek. De cd die bij het boek hoort, getuigt daarvan.

Steven Barberien