Kerkvader Hiëronymus

Het beeld voor in de kerk dat aangezien wordt voor een St.-Willibrordusbeeld, is waarschijnlijk een afbeelding van de kerkvader Hiëronymus. Hij was geen bisschop maar een filoloog en leefde van 347 tot 420. Hiëronymus heeft de Bijbel uit het Grieks vertaald in het Latijn. De laatste 34 jaar van zijn leven woonde hij als kluizenaar in Bethlehem, Daar leidde hij een klooster. 
Het beeld van Willibrordus bevindt zich nabij de spitsboog aan de zuidzijde. De linkerarm van het beeld is ooit vervangen.