Kerkhoftarieven 2024

Overzicht tarieven 2024 voor kerkelijke diensten en begraafplaatsen
(Definitief vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur d.d. 9 november 2023)
Omschrijving
Misintenties (per intentie) 11,00
Doopsel (onkostenvergoeding) 30,00
Eerste Heilige Communie (onkostenvergoeding) 75,00
Vormsel (onkostenvergoeding) 40,00
Huwelijk * 400,00
Jubileum * 300,00
Uitvaart inclusief absoute, indien deze laatste in de kerk is of op de begraafplaats * 570,00
Absoute op de begraafplaats zonder voorafgaande uitvaart * 125,00
* Kortingsregeling
Op de hierboven vermelde tarieven met een * wordt een korting verleend van 50% indien gedurende een
aansluitende periode van 3 jaar, voorafgaand aan de gebeurtenis, de minimaal vastgestelde parochiebijdrage
voor de betreffende parochiaan en/of parochianen is voldaan
Begravingen en bijzettingen op de begraafplaatsen van de parochie
Graf delven en dichten
* eerste begraving en een enkel of dubbelbreed graf 490,00
* eerste begraving in een dubbeldiep graf (afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden ter plaatse) 650,00
Kosten begraafplaats voor de eerste 20 jaar
* enkel graf 1.495,00
* dubbeldiep graf 1.735,00
* dubbelbreed graf 2.435,00
* urnengraf 1.150,00
* asbus/urn in de urnenmuur 1.510,00
* uitstrooien as op strooiveld (indien aanwezig) 50,00
De kosten voor het leveren, plaatsen en graveren van een grafmonument of afdekplaat voor een urnengraf of de
urnenmuur zijn voor rekening van de familie/nabestaanden
Bijzetting / tweede begraving in een bestaand graf)
* graf delven en dichten (dubbeldiep of dubbelbreed graf) 490,00
* de lopende termijn van het grafrecht en de onderhoudsbijdrage wordt met een termijn van 20 jaar verlengd
vanaf het moment van de tweede bijzetting / begraving
* het resterende grafrecht en de onderhoudsbijdrage van de reeds lopende termijn worden verrekend tegen de
de dan geldende tarieven voor een eerste begraving
Bijzetting van een asbus of urn in een bestaand graf, urnengraf of in de urnenmuur
* de lopende termijn van het urnenrecht en de onderhoudsbijdrage dient minimaal nog 10 jaar te bedragen vanaf
het moment van tweede bijzetting, zijnde de wettelijk vastgestelde minimum grafrusttermijn
* indien de termijn van het urnenrecht vanaf het moment van de tweede bijzetting minder dan 10 jaar bedraagt,
wordt deze termijn in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven voor een eerste plaatsing in een bestaand
graf, urnengraf of urnenmuur
* voor de kosten van de bijzetting van een asbus / urn wordt daarnaast een eenmalig bedrag in rekening gebracht 100,00
Kindergraven
Voor kindergraven worden enkel de kosten bij de begraving in rekening gebracht en wel 50% van de tarieven
voor een enkel graf. Na afloop van de eerste termijn van de grafrechten van 20 jaar worden de grafrechten
gratis stilzwijgend verlengd.
Bij voortijdige ruiming van een graf of de verwijdering van een asbus / urn uit een bestaand graf, urnengraf of
urnenmuur in opdracht van de familie/nabestaanden vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde grafrechten en
onderhoudsbijdrage.
Verlenging na afloop van de eerste termijn van 20 jaar
Verlenging met 5 jaar:
* enkel graf 345,00
* dubbeldiep graf 420,00
* dubbelbreed graf 500,00
* asbus/urn in bestaand graf of urnengraf 345,00
* urn in de urnenmuur 390,00
Verlenging met 10 jaar:
* enkel graf 660,00
* dubbeldiep graf 800,00
* dubbelbreed graf 940,00
* asbus/urn in bestaand graf of urnengraf 660,00
* urn in de urnenmuur 705,00
Onkostenvergoeding gebruik kerkgebouw bij muziekopnames en concerten
Dagdelen:
8.00 - 13.00 uur / 13.00 - 18.00 uur / 18.00 - 23.00 uur
Exclusief verwarming
1 dagdeel 150,00
2 dagdelen (aansluitend) 250,00
3 dagdelen (aansluitend) 400,00
Inclusief verwarming
1 dagdeel 400,00
2 dagdelen (aansluitend) 500,00
3 dagdelen (aansluitend) 650,00
Korting op bovengenoemde tarieven voor koren of verenigingen binnen onze parochie
1 dagdeel 75,00
2 dagdelen (aansluitend) 125,00
3 dagdelen (aansluitend) 175,00
Kosten voor gebruik van koffie/thee en gebruik van keukenfaciliteiten zijn afhankelijk van de grootte van de groep(en)
Er wordt per kop koffie of thee een bijdrage gevraagd van € 1,-
Onkostenvergoeding gebruik van Hirtum-orgel, kistorgel of vleugelpiano na overlegging competenties organist:
1 dagdeel 125,00
2 dagdelen (aansluitend) 150,00
3 dagdelen (aansluitend) 175,00
Indien men een extra stembeurt verlangt, kan dit worden aanvraagd en worden deze kosten aanvullend doorberekend.
Alle eerdere tarieven en regelingen komen hiermee te vervallen