Kardinaal Robert Sarah en Nicolas Diat, Dieu ou rien

Kardinaal Sarah is één van de opvallendste figuren in onze kerk. Geboren in het Afrikaanse Guinée verruilde hij zijn geboortedorpje Ourous voor het klein seminarie. Tijdens de bloedige marxistische dictatuur van Sékou Touré en de daaropvolgende militaire junta werd hij tot priester gewijd en op 33-jarige leeftijd tot bisschop. De jongste bisschop ooit…, die streed voor de vrijheid en de religieuze rechten van zijn volk.
Johannes Paulus II riep hem naar Rome, Benedictus XVI maakte hem kardinaal en Franciscus benoemde hem tot hoofd van de congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten.


Dieu ou rien
Kardinaal Sarah spreekt vrij over zijn jeugd, zijn roeping en zijn werk in de Kerk. Tevens legt hij een bijzondere getuigenis af van zijn diepgeworteld en zeer doorleefd geloof. Geen enkele vraag gaat hij uit de weg, maar hij beantwoordt ze met de grootste zorg voor nuance én trouw aan het geloof en de traditie van de Kerk. Zijn verbondenheid met de concilies en de kerkvaders alsook met het Afrikaanse voelen en denken, maakt hem tot een boeiend spreker. Met veel vreugde heb ik dit interview gelezen.
Op woensdag 7 februari 2018 was er een ontmoeting met kardinaal Sarah in Brussel, waarbij onderwerpen uit dit boek ter sprake zijn gekomen.

Inderdaad, als christenen moeten we beseffen dat er niets boven God gaat: Dieu ou rien, God of niets…

Steven Barberien.

Franse uitgave
Kardinaal Robert Sarah en Nicolas Diat, Dieu ou rien, Entretien sur la foi
413 blz., Librairie Arthène Fayard, 2016, ISBN 978 – 2 – 8185 – 50504 – 5.

Nederlandse uitgave
Kardinaal Robert Sarah, God of niets, Gesprek over geloof met Nicolas Diat
367 blz., uitgeverij Betsaïda ’s-Hertogenbosch, ISBN 978.94.91991.36.3, € 14,50