Kardinaal Robert Sarah en Nicolas Diat, De kracht van de stilte

Onderttitel: Contre la dictature du bruit, 
375 blz., Librairie Arthène Fayard, 2016, ISBN 978 – 2 – 213 – 70108 – 0.

Het boek eindigt met een samenspraak tussen interviewer Nicolas Diat, kardinaal Robert Sarah en Dom Dysmas de Lassus. Deze laatste is generaal-overste van de Grande Chartreuse, het bekende kartuizerklooster waar de stilte, het zwijgen, het hoogste woord heeft. En daar gaat het om! Waar de stilte heerst, kan God spreken.

In een wereld gevuld met nietszeggend lawaai kan het verfrissend zijn je onder te dompelen in de stilte van de natuur, van een klooster of een kerkgebouw. Maar de stilte kan heel confronterend zijn. Als het stil is, borrelt er van alles op in je hart en gedachten… Je moet veel geduld hebben voor het in je hoofd stil is.

Belang van stilte
Stilte is wezenlijk in elke relatie, zowel van mens tot mens, als van mens tot God. Wie zichzelf het zwijgen oplegt, geeft de ander de kans met of zonder woorden zijn boodschap over te brengen. De meest intense momenten van het leven, die je bewust doen worden van wie je werkelijk bent, spelen zich af in de stilte van je hart. Jezus zocht de stilte op om zo zijn Vader te spreken, en gaf geen antwoord op het geroep en het geraas, de vragen en de verwijten van zijn belagers. Naar zijn voorbeeld worden ook wij geroepen momenten van stilte in te plannen in ons leven. Stil zijn is niet alleen iets voor karthuizermonniken in hun klooster, maar is en blijft een noodzaak voor iedere christen en voor iedere geloofsgemeenschap!

Een warm pleidooi voor geloofsgemeenschappen en individuen die zichzelf en anderen de ruimte van de stilte bieden. Echt de moeite waard om te lezen én ter harte te nemen!

Nederlandse vertaling
Kardinaal Robert Sarah en Nicolas Diat, De kracht van de stilte, Tegen de dictatuur van het lawaai,
297 blz, Betsaïda, De Boog, Vertaling door J. A. Raymakers, ISBN: 9789491991554