Joseph Ratzinger-Benoît XVI, Enseigner et apprendre l’amour de Dieu

Paus Franciscus schreef het voorwoord bij deze uitgave, een verzameling teksten over het thema 'priesterschap' van de hand van Jozef Ratzinger, paus Benedictus XVI. Hij maakt daarin duidelijk hoezeer hij de emeritus paus bewondert.

Deze verzameling artikelen bij gelegenheid van de 65ste verjaardag van de priesterwijding van emeritus paus Benedictus maakt duidelijk hoezeer hij niet alleen spreekt over het priesterschap, maar het ook intens beleeft. “Theologie op de knieën”, zegt paus Franciscus. Ik kan hem alleen maar gelijk geven.


De priester als beeld van God
Dit boek heeft mij als priester diep geraakt door de manier waarop paus Benedictus XVI priesters en gelovigen bij tal van gelegenheden aanspreekt als het gaat over de fundamentele rol van de priester.

Op dit moment, waarin kerk en geloof - religieus leven in het algemeen - naar de rand van de samenleving worden gedrongen en verbannen naar de privésfeer, bekruipt vele priesters het gevoel ‘overbodig’ te zijn.
Maar juist in een samenleving waar het goddelijk gebod van de liefde zo vaak met de voeten wordt getreden, is de priester meer dan ooit beeld van wie God is. Hij stelt christus tegenwoordig, niet alleen in de viering van de Eucharistie maar in heel zijn wezen en leven tussen de mensen. De priester leert, onderricht en leeft de liefde van God. Boven God is niets groter of belangrijker. Liefde gaat alles te boven. 

Joseph Ratzinger-Benoît XVI Enseigner et apprendre l’amour de Dieu 
351 blz., uitgave van Parole et Silence, 2016 ISBN 978-2-88918-893-2 

Pastoor Barberien

Vertaling van de titel
'De liefde van God onderrichten en leren kennen'. Er is nog geen Nederlandse vertaling van dit boek beschikbaar.