Jaarcijfers Stichting Behoud Willibrorduskerk Diessen 2014

Balans activa  
   
Vorderingen €    1148
Geldmiddelen    65.026
  --------------
Totaal activa € 66.174
  ========
   
Balans passiva  
   
Eigen vermogen €  66.164
Schulden op korte termijn             10
  ---------------
Totaal passiva €  66.174
   
Exploitatie-overzicht 2014  
   
Rente banken €        334
Giften           310
  ---------------
Totaal ontvangsten €        644
  =========
Bankkosten €          39
  -----------------
Totaal uitgaven €          39

                                                                                                                                          =========

 Resultaat exploitatie                                                                                                    €         605

                                                                                                                                          =========