Jaarcijfers Stichting Petrusfonds 2014

Balans  
   
Debet  
Lening u/g Parochie H. Norbertus €        37.377
 

===========

   
Credit  
Eigen vermogen: saldo A.P. €        43.032
Resultaat 2014          -/-5.655
  --------------------
  €        37.377
  ===========
   
Exploitatierekening  
   
Ontvangsten  
Ontvangen bijdtagen in 2014 €        49.345
  --------------------
Totaal €        49.345
  ===========
   
Uitgaven  
Donatie parochie voor onderhoud Petruskerk

€        55.000

  ---------------------
  €        55.000
   
Resultaat 2014 (negatief) €          5.655
  ===========