Het katholieke geloof ontdekken

In Vlaanderen hebben de bisschoppen aan het begin van het nieuwe schooljaar de katholieke scholen gevraagd bij het vak godsdienst meer aandacht te besteden aan wat het christendom en het katholieke geloof inhouden.

Juist op dat moment verschijnt dit prachtige boek,
Het katholieke geloof ontdekken. Het beantwoordt helemaal aan deze doelstelling: informeren maar ook prikkelen, op weg helpen om verder te zoeken en te beleven. Het boek biedt meer dan de zoveelste kinderbijbel die op de markt komt!

 

Het is handzaam opgedeeld in drie delen:

Opgenomen is de nieuwe versie van het Onze Vader, die aan het begin van de Advent de officiële tekst wordt.

Van harte aanbevolen voor ouders, opvoeders en leerkrachten. Het is een boek dat in geen enkel gezin zou mogen ontbreken. Misschien een mooi geschenk voor uw communicant of vormeling?

Steven Barberien