Heilige Norbertus

Beeld H. Norbertus in Willibrorduskerk Diessen

 

Het beeld van de H. Norbertus staat in het middenschip aan de zuidzijde tegen de vierde pilaar vanaf het priesterkoor. In zijn linkerhand houdt hij een monstrans en hij is gehuld in kledij van een bisschop.

De H. Norbertus is Norbertus van Xanten (ook wel van Gennep of van Magdeburg). Zijn feestdag is op 6 juni.

Leven en werk
Norbertus werd rond 1082 geboren als heer van Gennep. Zijn kerkelijke loopbaan begon hij als weinig voorbeeldig diaken en kanunnik, verbonden aan het kapittel van de St.-Victorskerk in het Duitse Xanten. Toen hij tijdens een zwaar onweer op het nippertje aan de dood was ontsnapt, kwam hij tot inkeer. Hij sloot zich in Siegburg als leerling aan bij kluizenaar Koenraad van Regensburg. In 1117 begon hij rond te trekken als boeteprediker.

In Laon probeerde hij  - zonder succes - de kanunniken te bewegen tot een boetvaardiger en strenger levenswijze.

Daarna vestigde hij zich in het dal van Prémontré bij Coucy, waar hij in 1120 de nieuwe orde van de premonstratenzer monniken stichtte. Ze worden ook wel norbertijnen genoemd of, naar de kleur van hun habijt, 'witheren'. Een jaar later volgde een tweede vestiging in Floreffe aan de Maas bij Namen.

In 1124 vinden we hem in Antwerpen, waar hij met name de ketterij van sekteleider Tanchelm (of Tanchelijn) bestreed, die in Vlaanderen, Zeeland en Brabant groot succes had met zijn prediking. De twistgesprekken spitsten zich vooral toe op de leer van de eucharistie.

In 1126 werd hij aartsbisschop van Magdeburg en twee jaar later droeg hij de leiding van de nieuwe orde over aan zijn leerling Hugo van Fosses.

Norbertus stierf op 6 juni 1134 en werd bijgezet in de kerk van het premonstratenzer Onze-Lieve-Vrouweklooster in Magdeburg. In 1582 is hij heilig verklaard.

In 1627 zijn zijn relieken van Magdeburg overgebracht naar de St.-Ursulakapel van het Strahovklooster in Praag.

Kloosters
Premonstratenzers hebben vooral in de middeleeuwen tot aan de reformatie grote kloosters gehad in Nederland, o.a. Mariënweerd bij Beesd (gem. Geldermalsen) en Berne in Heeswijk-Dinther (bij Veghel). In Vlaanderen zijn de abdij van Postel (bij Mol) en Tongerlo (bij Westerlo) bekend. De Norbertijnen uit Tongerlo hebben vanaf de 13de eeuw tot en met 1830 de zielzorg in Diessen behartigd.

Patronaten
De H. Norbertus is patroon van de premonstratenzers en van kraamvrouwen (zijn voorspraak wordt ingeroepen voor een voorspoedige bevalling.) Sinds 2012 is hij ook patroon van onze parochie.

Kunst
Hij wordt afgebeeld