Heilige Barbara

Beeld H. Barbara Willibrorduskerk Diessen

 

Het beeld van de H. Barbara bevindt zich in het middenschip aan de noordzijde tegen de vierde pilaar vanaf het priesterkoor. Ze is uitgebeeld met een kroon op het hoofd, een toren aan haar linkervoet en een martelaarspalm in haar linkerhand. 

Barbara van Nicomedië, Bithynië, Klein-Azië, is ca. 306 na Chr. als martelares  gestorven. Haar feestdag is op 4 december. Dat zij heeft bestaan, staat vast. Wat we van haar leven en sterven weten, berust puur op legendes.

Barbara was de dochter van een rijke heiden uit Nicomedië. Om haar tegen ongewenste invloeden te beschermen sloot hij haar op in een toren. Desondanks bekeerde ze zich tot het christendom, men zegt zelfs door toedoen van Origenes, de beroemde theoloog uit Alexandrië († 254). Haar vader ontdekte dit toen Barbara vroeg om een derde venster in haar toren aan te brengen ter ere van de Heilige Drie-Eenheid. Hij liet haar folteren om haar tot geloofsafval te dwingen. Toen dat niet lukte, onthoofdde hij zijn dochter. Meteen daarna werd hij gestraft: een bliksemschicht doodde hem.

Patronaten
Op grond van haar levensverhaal geldt de H. Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. De H. Barbara is dan ook de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen, in het bijzonder van artilleristen, brandweerlieden en mijnwerkers. Dat laatste heeft te maken met de legende dat zij aan de dood ontsnapte, doordat een berg haar in zich opnam en verborg voor haar vader, die op haar dood uit was.
Omdat ze in een toren werd opgesloten is zij ook patrones van architecten en bouwvakarbeiders.

Kunst
In de kunst wordt ze afgebeeld als