H. Adrianus van Hilvarenbeek

Adriaen Janssen (1528-1572) uit Tulder bij Esbeek was een van de negentien martelaren van Gorkum. Hij werd op jonge leeftijd norbertijn in de abdij van Middelburg. Daar volgde hij een priesteropleiding. In 1572 werd hij pastoor in Monster bij Den Haag.

Adrianus en nog enkele andere priesters werden toegevoegd aan de priesters die de Geuzen in Gorkum gevangen genomen hadden. Met zijn negentienen werden ze naar het hoofdkwartier van de Geuzen in Den Briel gevoerd. Op 9 juli 1572 zijn ze door ophanging om het leven gebracht. De dagen ervoor waren allen nog aan een verhoor onderworpen. Ieder kreeg een laatste kans zijn geloof te verzaken en daarmee vrij man te worden. Ze hielden vast aan hun oude geloof, alle negentien.

In 1867 heeft paus Pius IX hen heilig verklaard. Hun feestdag is 9 juli. 

H. Adrianus, martelaar van Gorkum

Beeld van de H. Adrianus van Hilvarenbeek, vervaardigd door Jacques Kreykamp.
Bij gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van Mgr. dr. P.C. de Brouwer, o.a.
pastoor te Hilvarenbeek, is het in de voorgevel van de toren in de Petruskerk te
Hilvarenbeek geplaatst .